อาการปวดหลังแบบไหน…ที่อันตราย

อาการปวดหลังแบบไหน…ที่อันตราย

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายจากการทำงาน และวิถีชีว...
Read More
การเตรียมตัวสำหรับการฉีด PRP ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

Office syndrome อาการที่เกิดได้บ่อยจากการทำงาน

ในโลกปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา หลายคนใช้เวลาจำนวน...
Read More
การเตรียมตัวสำหรับการฉีด PRP ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

การเตรียมตัวสำหรับการฉีด PRP ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

การฉีด PRP เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการของโรคข้อเข่...
Read More
โรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy) คืออะไร?

โรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy) คืออะไร?

Bell's Palsy คือความผิดปกติทางระบบประสาท ที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทที...
Read More
พฤติกรรมมนุษย์ส่งผลต่ออาการออฟฟิศซินโดรม

พฤติกรรมมนุษย์ส่งผลต่ออาการออฟฟิศซินโดรม

อาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ จากออฟฟิศซินโดรม เป็นอีกหนึ่งอาการที่ผู้คนส่วนใหญ...
Read More
การบำบัดด้วย PRP สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม

การบำบัดด้วย PRP สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม (OA Knee) เป็นโรคข้อเสื่อมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่ว...
Read More
เมื่อเข่าเสื่อม ทำไมถึงห้ามงอเข่าสุด

เมื่อเข่าเสื่อม ทำไมถึงห้ามงอเข่าสุด

เมื่อมีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้ว การดูแลรักษาเข่าให้คงสภาพเดิมนานที่สุดไม่ให้ม...
Read More
เข่าเสื่อม ปวดเข่าเรื่อรัง รักษาด้วย PRP

เข่าเสื่อม ปวดเข่าเรื่อรัง รักษาด้วย PRP

เมื่อมีอาการปวดเข่าสิ่งที่ตามมาคือการถูกจำกัดการทำกิจกรรมให้ลดน้อยลง เกิ...
Read More
5 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อม

5 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อม

อาการข้อเข่าเสื่อมคืออาการที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกภายในข้อเข่า และการเ...
Read More
ปวดคอ บ่า ไหล่ แล้วทำไงดี

ปวดคอ บ่า ไหล่ แล้วทำไงดี

อาการปวดคอ บ่า ไหล่ เมื่อมีอาการแล้วมักจะก่อให้เกิดความรำคาญทั้งกายและใจ อา...
Read More