เมื่อเข่าเสื่อม ทำไมถึงห้ามงอเข่าสุด

เมื่อเข่าเสื่อม ทำไมถึงห้ามงอเข่าสุด

     เมื่อมีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้ว การดูแลรักษาเข่าให้คงสภาพเดิมนานที่สุดไม่ให้มีการเสื่อมสภาพเพิ่มเติม หรือชะลอความเสื่อมให้พัฒนาน้อยที่สุดย่อมมีความสำคัญไม่แพ้การรักษา และในการดูแลรักษาเข่าสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วนั้นมีข้อห้ามมากมาย และหนึ่งในข้อห้ามนั้นก็คือ “ห้ามงอเข่าสุด” ทำไมถึงห้าม วันนี้มาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันครับ


อันดับแรกต้องเข้าใจถึงโรคเข่าเสื่อมก่อน

     โรคเข่าเสื่อมคือโรคที่มีการผุกร่อนของผิวข้อภายในข้อเข่า การผุกร่อนนี้เกิดจากการเสียความชุ่มชื้นของผิวข้อ เกิดการแตกระแหงของกระดูกอ่อนและมีการหลุดร่อนของผิวข้อเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้ข้อต่อมีความฝืด เกิดการอักเสบได้ง่าย และกลายเป็นอาการปวดของข้อเข่าอย่างที่คนเป็นข้อเข่าเสื่อมมักจะมีอาการ


การเคลื่อนไหวของข้อเข่าในสภาวะปกติและเมื่อข้อเข่าเสื่อม

ในสภาวะปกติผิวข้อเข่าจะมีความมัน ลื่น ง่ายต่อการเคลื่อนไหว ไม่มีความเจ็บปวด

เมื่อเข่าอยู่ในท่างอเข่าเล็กน้อย ประมาณ 25-30 องศา เข่าจะมีความผ่อนคลายที่สุดเนื่องจากว่ามีการสัมผัสกันของผิวข้อในข้อเข่าน้อย เมื่องอเข่ามากขึ้นเรื่อย ๆ กระดูกสะบ้าจะค่อย ๆ เลื่อนไถลขึ้นไปด้านบน(ขึ้นไปทางต้นขา) เมื่อมีการไถลของลูกสะบ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในข้อเข่าปกติจะไม่เป็นอะไรเนื่องจาก ผิวข้อมีความลื่นอยู่แล้ว การไถลของลูกสะบ้าจึงเป็นไปได้ง่าย


สำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมที่ผิวข้อมีความขรุขระการไถลจึงเป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่น มีการเสียดสีกันของผิวข้อเข่าระหว่างเคลื่อนไหว เมื่องอเข่าสุดแล้วผิวข้อของลูกสะบ้าและผิวข้อของกระดูกต้นขามีการสบกัน ดังนั้นการงอเข่าสุดจึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดแสดงออกมา


“สรุป ทำไมการงอเข่าสุดถึงทำให้มีอาการปวดเข่าในผู้มีอาการข้อเข่าเสื่อม”

การงอเข่าสุดทำให้ผิวข้อของลูกสะบ้าและกระดูกต้นขามีการไถลเสียดสีกัน และสบกัน ด้วยความขรุขระและผุกร่อนของผิวข้อภายในข้อเข่าของผู่ที่มีอาการเข่าเสื่อมจึงทำให้เกิดการอักเสบและกลายเป็นอาการปวดเข่าในที่สุด


นอกจากการงอเข่าสุดแล้ว ผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมยังมีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติอีกหลายข้อที่ต้องทำตาม ในแต่ละบุคคลที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมจะมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่อาจจะคล้าย ๆ กัน แต่ก็มีความต่างในรายละเอียดที่ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลที่มีสุขภาพหนือสภาวะอื่น ๆ ที่แตกจ่างกันออกไป

ดังนั้นผู้ที่มีอาการเข่าเสื่อมจึงต้องพบแพทย์ และนักกายภาพบำบัด เพื่อจะได้รับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด


หากท่านมีอาการปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อมกำลังหาวิธีการรักษา สามารถเข้ารับบริการจาก Zenista clinic ได้ โดยมีนักกายภาพบำบัดคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการเข่าเสื่อม ตรวจประเมินร่างกาย วางแผนการรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด Zenista Health and Wellness สาขาชลบุรี” และ “คลินิกกายภาพบำบัด Zenista Health and Wellness สาขาเพชรบุรี” ทั้งสองสาขา และสามารถสอบถาม ปรึกษา นัดหมายล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Line ID : @zenista