พฤติกรรมมนุษย์ส่งผลต่ออาการออฟฟิศซินโดรม

พฤติกรรมมนุษย์ส่งผลต่ออาการออฟฟิศซินโดรม

     อาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ จากออฟฟิศซินโดรม เป็นอีกหนึ่งอาการที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสมัยนี้เป็นกันบ่อย ๆ อันเนื่องมาจากลักษณะการใช้ชีวิต การทำงาน รูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากออฟฟิศซินโดรม ย่อมดีที่สุด ดังนั้นในบทความนี้จะพูดถึงวิธีป้องกัน อาการปวดคอบ้าไหล่จากออฟฟิศซินโดรมกันครับ


อาการของออฟฟิศซินโดรม

- ปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่

- กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ เกร็งแข็ง

เมื่อกดไปในบริเวณที่มีอาการปวดจะพบก้อนในกล้ามเนื้อแข็ง ๆ กดร้าวไปยังบริเวณอื่น เช่น ศรีษะ ต้นคอด้านหลัง หลังหู เป็นต้น

เมื่อคอ บ่า ไหล่ มีอาการปวด หรือเกร็งมากขึ้น อาจทำให้มีอาการปวดศีรษะไปทางขมับ ตาพร่ามัว หรือมือชาได้


5 พฤติกรรม ที่ส่งผลให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม

1.การขับรถทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์กิจกรรมเหล่านี้มักจะทำให้เกิดการเกร็งแขน ยกไหล่ และค้างท่าเดิมไว้ค่อนข้างนาน การเกร็งของกล้ามเนื้อค้างไวนาน ๆ นี้ จะส่งผลให้เกิดอาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ ได้

2.การไม่ยืดกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ได้ง่าย เนื่องจากหากกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นน้อยลงจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นใยกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่าปกติ โดยปกติแล้วกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวจนสุดช่วงการเคลื่อนไหว มักจะมีอาการตึง ดังนั้นการยืดกล้ามเนื้อจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ได้

3.การใช้หมอนที่ไม่ถูกกับสรีระ มักจะมีหลาย ๆ ท่านที่เข้ามาขอคำปรึกษาพูดถึงอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หลังจากช่วงตื่นนอน รู้สึกนอนไม่เต็มอิ่ม และมักจะพบว่ามีการนอนด้วยหมอนที่สูงเกินไป หรือเตี้ยเกินไป ไม่เหมาะกับสรีระ ดังนั้นควรหาหมอนที่มีความพอดี เข้ากันได้กับตัวของผู้ใช้เองเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่

4.การใช้งานแขนในลักษณะอยู่เหนื่อศีรษะ (Over head function) บ่อย ๆ และต่อเนื่อง สามารถส่งผลต่ออาการปวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่ ได้ เนื่องจากว่าการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีความต่อเนื่อง และยาวนาน ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการล้า มีการสะสมของของเสียในกล้ามเนื้อและบาดเจ็บจนเป็นอาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ ได้ในที่สุด

5.การไม่รักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในขณะที่อาการยังไม่รุนแรง อย่างที่ทราบกันดีว่า อาการเจ็บป่วยจะรักษาได้ง่ายในช่วงที่เพิ่งเป็นใหม่ ๆ หรือยังมีความรุนแรงไม่มากนัก แต่หากปล่อยให้อาการเจ็บป่วยดังกล่าวดำเนินไปเรื่อย ระดับความรุนแรงก็อาจจะมากขึ้นได้ รวมถึงการหายจากอาการก็จะช้าลงตามไปด้วย อาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีอาการแล้ว อย่าปล่อยไว้ รีบหาทางรักษาครับ


ที่คลินิกกายภาพบำบัด Zenista Health and Wellness สาขาชลบุรี” และ “คลินิกกายภาพบำบัด Zenista Health and Wellness สาขาเพชรบุรี” ทั้งสองสาขา มีบริกาการรักษาออฟฟิศ ซินโดรม ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา ตรวจประเมินร่างกาย และรักษาโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ จากออฟฟิศ ซินโดรม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Line id : @zenista